Методична робота

ВІТАЮ ВАС НА СТОРІНЦІ

“СЛУЖБА ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА”

 

БІЛИК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

 

Вихователь-методист, спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Переяслав-Хмельницький ДПУ.

На посаді з 2005 року.

Педагогічний стаж – 29 років.

 

 

 

« УСПІХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ – ЦЕ ВІРНО  

СПЛАНОВАНИЙ І КЕРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС »

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ

 

Зміст методичної роботи у дошкільному навчальному закладі «Дніпряночка» будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури,
інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи,
інформації про перспективний педагогічний досвід.

У дошкільному закладі створені належні умови для розвитку професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу. Цьому сприяє організована методична робота і наявний в колективі емоційно – позитивний мікроклімат, висока культура спілкування співробітників.

Кожна дитина по – своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя. Скільки дітей – стільки й здібностей. Завдання вихователів нашого закладу: в кожній дитині знайти ту краплинку обдарованості, що притаманна їй і розвинути її. 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДНЗ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Спрямувати роботу закладу на використання розвивального потенціалу гри у подоланні негативних емоцій та у вихованні інтересу до навчання дітей дошкільного віку.

2.Формувати природничо-екологічну систему знань дітей в рамках ідей та цінностей сталого розвитку шляхом проведення дослідницько-експериментальної діяльності.

3.Удосконалювати художньо-мовленнєвий розвиток та активізувати творчі здібності дошкільників через театралізовану діяльність та шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів художніх творів.

4.Продовжувати формування життєвої компетентності та основ здорового способу життя дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Девіз методичної роботи: – від творчого методиста – до творчого педагога.

Методична робота закладу спрямована на:

– вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

– стимулювання творчого потенціалу педагогів;
– підвищення педагогічної культури педагогів;
– вдосконалення педагогічної майстерності;
– розвиток спеціальних умінь та навичок;

– формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно – регульованого контролю;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні;
 • щоденна методична допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

Методична робота реалізується через такі форми:

Колективні:

– інструктивно-методичні наради;

– педагогічні ради;

– педагогічні читання;

– теоретичні семінари;

– семінари-практикуми;

– колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

– методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

– робота творчих груп;

– консультації.

Індивідуальні:

-наставництво;

– самоосвіта;

– взаємовідвідування;

– робота над проблемними питаннями;

– атестація.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

І. Нормативно-правові та інструктивно-законодавчі документи:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
 • Положення «Про психологічний кабінет дошкільних , загаль-ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
 • Інструктивно – методичний лист – «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Концепція екологічної освіти України;
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.

 

II. Документація вихователя-методиста:

 1. План роботи. Вихователь-методист на підставі річного плану складає власний календарний план роботи на квартал, в разі потреби на місяць, на тиждень.
 2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
 3. Книга проведення консультацій. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації.
 4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
 5. Розклад навчальних занять.
 6. Методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки.
 7. Навчальні плани, програми.
 8. Матеріали з атестації, з різних розділів програми, педагогічних рад тощо (пам’ятки, матеріали моніторингу, довідки, накази, схеми аналізу і самоаналізу занять та навчально-виховних заходів тощо).

 

III. Програмово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 1. Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
 2. Матеріали діяльності методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, гуртків, творчих звітів тощо)
 3. Документація школи молодого вихователя.
 4. Матеріали вивчення, узагальнення, поширення ППД.
 5. Тематичні папки (інноваційні педагогічні технології з організації навчально-виховної роботи, методики проведення занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів, зразки планування, документації вихователів і інших спеціалістів, матеріали РМК, рекомендації ОІПОПП тощо).
 6. Матеріали та методичні розробки сучасних занять.
 7. Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ДНЗ.
 8. Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
 9. Матеріали роботи з обдарованими дітьми.

 

IV.Методичний куточок «Методичний вісник»

 1. Інформація про річні завдання, їх вирішення.
 2. Новинки методичної літератури.
 3. Скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу.
 4. Атестаційний куточок.
 5. «Готуємо педраду».
 6. Куточок молодого педагога.