Методична робота

Організація освітнього процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади державної мовної політики»