Кабінет медичної сестри

Огородник Леся Анатоліївна

Освіта: Черкаське медичне училище 1985-1987 рр     

Місце роботи: “Дніпряночка”

Спеціальність: сестра медична

Посада: сестра медична

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії

Загальний стаж: 37 р

Медичний стаж: 35 р

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України,
Міністерства освіти
і науки України
30.08.2005 N 432/496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2005 р.
за N 1090/11370
ПОЛОЖЕННЯ
про медичний кабінет дошкільного
навчального закладу
1. Медичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі –
медичний кабінет) створюється у дошкільному навчальному закладі
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності. Дошкільний
навчальний заклад надає приміщення, яке відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його оснащення, забезпечує
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, створює
належні умови для роботи медичного персоналу.
2. У медичному кабінеті працюють лікар-педіатр та медична
сестра, посади яких входять до штату дошкільного навчального
закладу або територіального лікувально-профілактичного закладу.
Керівництво роботою медичного кабінету здійснює лікар-педіатр.
3. У своїй роботі лікар-педіатр і медична сестра дошкільного
навчального закладу керуються чинним законодавством,
нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та
науки, цим Положенням.
4. Основні завдання лікаря-педіатра і медичної сестри
дошкільного навчального закладу:
4.1. Постійний контроль за станом здоров’я дітей;
4.2. Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей;
4.3. Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем
щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
4.4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі
гострого захворювання або травми;
4.5. Здійснення контролю за організацією та якістю
харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної
діяльності, навчального навантаження;
4.6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та
протиепідемічного режиму;
4.7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей,
батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного
навчального закладу;
4.8. Ведення звітно-облікової медичної документації в
порядку, встановленому МОЗ України.
5. Лікар-педіатр і медична сестра дошкільного навчального
закладу зобов’язані:
5.1. Проводити медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний
навчальний заклад та здійснювати медичний контроль за перебігом
періоду адаптації;
5.2. Здійснювати щоденні огляди дітей щодо виявлення у них
ознак захворювань;
5.3. Оглядати дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення
педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань
шкіри;
5.4. Брати участь у плануванні та проведенні обов’язкових
медичних оглядів;
5.5. Проводити аналіз стану здоров’я дітей за результатами
обов’язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення,
здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців;
5.6. Складати план проведення профілактичних щеплень та
забезпечувати його виконання;
5.7. Передавати дані про проведені профілактичні щеплення та
результати обов’язкових медичних оглядів у
лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання та
спостереження дитини;
5.8. Інформувати батьків і педагогічний персонал про
лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається,
їх результати, в тому числі профілактичні щеплення та обов’язкові
медичні огляди;
5.9. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям,
організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань;
5.10. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та
виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів,
дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання,
забезпечувати своєчасне поповнення;
5.11. Здійснювати постійний контроль за якістю продуктів
харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами
її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм
харчування (систематично проводити розрахунок хімічного складу та
калорійності харчового раціону);
5.12. Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати
закладку і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв,
смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та проводити
щоденний огляд працівників харчоблоку;
5.13. Здійснювати контроль за організацією рухового режиму
дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на
організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
5.14. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та
навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику
травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових
отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
5.15. Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та
спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними
хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку,
встановленому МОЗ України;
5.16. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження
обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального
закладу;
5.17. Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та
працівниками дошкільного навчального закладу щодо здорового
способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань,
у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;
5.18. Дотримуватись конфіденційності щодо стану здоров’я
вихованців, їх батьків, педагогічного персоналу дошкільного
навчального закладу;
5.19. Підвищувати свою кваліфікацію;
5.20. Готувати заявки на лікарські засоби та вироби медичного
призначення;
5.21. Вести таку обліково-звітну та медичну документацію у
порядку, встановленому МОЗ України:
1. Медичну карту дитини (ф. 026/о) (для школи,
школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка).
2. Контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/о).
3. Карту профілактичних щеплень (ф. 063/о), індивідуальну
(ф. 063.1/о).
4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).
5. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання,
харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на
щеплення (ф. 058/о).
6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о).
7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о).
Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко
Директор Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти П.Б.Полянський