Кабінет директор ЗДО

Канівець Віра Володимирівна

 

Освіта: спеціаліст, Київський державний педагогічний інститут ім. Олексія Максимовича Горького, 1983 рік;

Місце роботи: ЗДО (ясла-садок) “Дніпряночка” с. Червона Слобода;

Спеціальність: педагогіка і психологія (дошкільна);

Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню;

Загальний педагогічний стаж: 47 років;

Педагогічний стаж на посаді: 30 років;

e-mail: sadoc3@ukr.net

Життєве кредо: “Відноситись до людей так, як хочеш щоб вони до тебе відносились”

Педагогічне кредо: “Створити в дошкільному закладі такі умови, щоб він був місцем радості для дітей, місцем творчості для вихователів та місцем впевненості і спокою для батьків”. 

 

Досягнення

  

 

    

Віра Володимирівна народилася на Вінниччині у 1957 року.

Закінчення Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка та Київський Державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, де здобула вищу освіту викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню.

Канівець В.В. професійно компетентний керівник, ерудована в питаннях управління педагогіки, психології. Добре знає і у своїй роботі керується освітньо-нормативними документами в галузі освіти, ефективні шляхи та засоби розв’язання управлінський та освітянських завдань.

За час роботи Віра Володимирівна зарекомендувала себе ініціативним, творчим керівником. Сформувала колектив однодумців з метою виховання і навчання сільських дітей і їх інтеграції в європейське суспільство.

За цей період ДНЗ пройшов великий     шлях становлення та розвитку. З року в рік зростає авторитет ДНЗ як флагману освіти та науки Черкаського району, як лідера виховання у підготовці дітей до школи.  Безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні підростаючого покоління належить всім працівникам ДНЗ. Під керівництвом Віри Володимирівни навчальний процес невпинно удосконалюється, модернізується і все більше відповідає вимогам європейського рівня.

Педагогічними напрацюваннями Віра Володимирівна ділиться з колегами. Педагоги ЗДО «Дніпряночка» є щорічними учасниками виставок педагогічних технологій «Освіта Черкащини».

Активний учасник науково-практичних інтернет – семінарів, організованих ЧОІПОПП із питань самоактуалізації педагога, як передумови оптимізації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку, упровадження сучасних форм і методів організації предметно-ігрової діяльності з дітьми раннього віку, визначення шляхів реалізації індивідуального підходу до освіти старших дошкільників із порушенням психофізичного розвитку в ДНЗ різних типів, надання психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події, попередження сексуального насильства над дітьми старшого дошкільного віку та «STEM – освіта у закладах дошкільної освіти: граємо, розвиваємо, навчаємо.

В своїй діяльності керується положеннями Базового компоненту та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина». Досягла високої результативності та якості своєї  праці. Володіє широким спектром психолого-педагогічних методів та прийомів; організовує впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в практику роботи; забезпечує розробку необхідної навчально-методичної документації; своїм  прикладом створює умови для творчого зростання педагогічних  працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання і виховання дошкільників; надає консультації та проводить майстер-класи і круглі столи для педагогів-початківців з метою покращення педагогічного процесу; готує матеріали до педагогічних рад, семінарів-практикумів; впроваджує в свою практику різні форми роботи з батьками. Уміє доцільно та комплексно застосовувати різні засоби навчання.

Канівець В.В. – учасник міським, районних та обласних конференцій  та має сертифікати КНЗ «Черкаський ОІПОПП». За сумлінну працю на освітянській ниві нагороджена багатьма грамотами та подяками. У грудні 2017 року нагороджена за заслуги в галузі освіти та науки орденом «Освітянська Слава».

 За час роботи у ДНЗ зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог, завжди готовий виконувати завдання, що потребують використання нетрадиційних підходів. Вона на високому рівні взаємодіє з дитячим колективом та враховує індивідуальні особливості дітей, використовує методи компетентнісно – орієнтованого підходу до організації освітнього процесу. Під час роботи з дітьми надає перевагу ігровим методам і прийомам, завдяки чому вихованці проявляють творчу ініціативу і самостійність, уміють використовувати набутий досвід під час розв’язання інтелектуальних завдань.  

Особливу увагу приділяє патріотичному вихованню дошкільників. Поглиблено вивчала та впровадила в роботу власний досвід на тему  «Формування основ національної самосвідомості – пріоритетне завдання патріотичного виховання старших дошкільників». Ознайомлює старших дошкільників з історією села Червона Слобода та виховує любов до малої батьківщини. Ознайомлення з рідним селом – є одним із засобів патріотичного виховання:

*  Формує у дітей особистісне ставлення до фактів, явищ у житті села;

*  Залучає дітей до вивчення історії, культури, природи рідного села;

* Знайомить із жителями рідного села – носіями соціокультурних традицій в народних ремеслах (вишивках);

* Заохочує дітей до участі в сільських святах з тим, щоб вони могли долучитися до атмосфери загальної та піднесеної радості;

*Використовує інформаційно-комунікативні технології для розширення знань дітей з питань виховання любові до малої батьківщини.

Неабияке значення надає прищепленню шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи вітчизну; повагу до воїнів – захисників кордонів Батьківщини. Разом з дітьми створювала малюнки, які надсилали воїнам – учасникам АТО. Розробила тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним селом Червона Слобода.

Канівець В.В. систематично бере участь у роботі методичних об’єднань вихователів дошкільних навчальних закладів Черкаського району для вихователів-методистів та вихователів, які мають педагогічне звання «вихователь-методист» ( лютому 2013 року); вихователів дітей старшого віку (квітень 2014 року); вихователів середніх груп (листопад 2014 року); вихователів раннього віку (лютий 2014 року).

Ділиться досвідом з колегами на сторінках педагогічної преси та громадсько-політичної газети «Сільські обрії». Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, ділиться професійними досягненнями та надбаннями зі слухачами курсів.

Педагог постійно самовдосконалюється шляхом опрацювання педагогічних видань та відвідування різних заходів обласного рівня.

Сумлінно виконує функціональні обов’язки вихователя, відзначається загальною культурою, моральними якостями. Користується заслуженим авторитетом серед колег, дітей та батьків.

Робота вихователя відповідає кваліфікаційним вимогам Типового положення про атестацію педагогічних працівників, що дає підставу атестувати Канівець Віру Володимирівну на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». 

 

   

 

   

    

 

 

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Дніпряночка» розташований у затишному місці села  Червона Слобода  біля паркової зони на мальовничих берегах річки Дніпро. Відкрито його в жовтні 1992 року.

У ЗДО функціонують 6 груп, які відвідують 132 дитини.

Заклад дошкільної освіти – це невтомна й самобутня країна малечі. Це той світ у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того як їй тут ведеться, належить не лише її майбутнє, а й майбутнє родини і всієї країни.

Педагогічний колектив закладу, який очолює з 1993 року директор Канівець Віра Володимирівна, працює за перспективним напрямом: сприяє застосуванню в освітньому процесі інтегрованого підходу, як основоположного принципу системи сучасної дошкільної освіти, забезпечуючи виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості дитини дошкільного віку.

Щодо матеріально-технічного оснащення директор ЗДО постійно дбає про його наповнення і в тісному тандемі працює з депутатом Верховної Ради Рудиком Сергієм Ярославовичем, який є частим гостем та спонсором закладу дошкільної освіти. За його сприяння було придбано і встановлено спортивно-ігровий комплекс для дітей дошкільного віку «Мурашник»,  три ноутбуки, морозильну камеру, SMART – TV, мультимедійний комплекс, українські костюми.

Кожна дитина повинна бути визнаною. У роботі закладу дошкільної освіти значна увага приділяється розвиткові особистості дошкільника, його творчій діяльності. Дітей, котрі проявляють інтерес до музики, об’єднуємо у музичний (танцювальний) гурток. Керує гуртком керівник музичний ЗДО Цюра Віра Михайлівна. Учасники гуртку є переможцями районних дитячих фестивалів і щорічно нагороджуються дипломами за участь у номінації «Хореографічна». Останніми здобутками став виступ дошкільнят  у джазовій композиції «Little jazz».

Щороку дошкільники ЗДО вітають та щедро засівають житом та пшеницею шефів, спонсорів, працівників підприємств розміщених на території нашої громади. Не забуваємо і за професійні свята та ювілейні дати.

Працівники дошкільного навчального закладу «Дніпряночка» пишаються своїми вихованцями, віддають їм  часточку своєї душі і сердечної любові. Кожна дитина – це особистість, а її інтереси, бажання і потреби є завжди пріоритетними в освітньо – виховному процесі ЗДО.

 

Життя ЗДО

Співпраця з депутатом Верховної Ради України Рудиком Сергієм Ярославовичем

Депутат Верховної Ради є частим гостем та спонсором закладу дошкільної освіти “Дніпряночка”. За його сприяння було придбано і встановлено спортивно-ігровий комплекс для дітей дошкільного віку “Мурашник”, 3 ноутбуки, морозильну камеру, SMART-TV, мультимедійний комплекс, українські костюми.

 

 

         

 

Батьківські збори новоприбулих дітей

Щороку в закладі дошкільної освіти “Дніпряночка” проводяться збори новоприбулих вихованців. Директор закладу дошкільної  освіти  Канівець В.В. ознайомлює батьків з діяльністю закладу його пріорітетними напрямками та завданнями в роботі з дітьми дошкільного віку, з господарсько-фінансовою діяльністю ЗДО. Також звертає увагу на нормативно-правову базу  якою керується заклад. Сестра медична Огородник Л.А. зауважує про правила прийому дітей до ЗДО, ознайомлює зі зразками медичної документації, необхідної при зарахуванні новоприбулих дітей до закладу дошкільної освіти.  Практичний психолог Ткаченко Л.М. ознайомлює батьків майбутніх вихованців ЗДО з особливостями та видами організації дітей, закликаючи дотримуватися правил та внутрішнього розпорядку садка, дослухатися до рекомендацій вихователів та спеціалістів закладу.  А вихователь групи раннього віку Скринська Н. П радить, що потрібно зробити для того, щоб адаптація новоприбулих дітей пройшла вдало.

   

    

 

“Вас вітає дитячий садок!”

Святково прикрашеними майданчиками, груповими осередками, веселою  музикою гостинно зустрічав  заклад дошкільної освіти «Дніпряночка» першого вересня  своїх вихованців.

Веселі  герої – Сонечко та Дощик  (помічники вихователів Ситник Н.М. та Чала Л.В.) радо зустрічали здобувачів освіти та проводили температурний скринінг.

  

  

 

 

День вишиванки в ДНЗ «Дніпряночка»

 

Із самого ранку 17 травня 2018 року дошкільний навчальний заклад «Дніпряночка» с. Червона Слобода заповнився яскравим різнобарв’ям. Вихователі зустрічають святково одягнених батьків та вихованців, які йдуть у піднесеному настрої. Діти всіх вікових груп пишаються своїми вишиваночками, бо саме цього дня в Україні відзначають День вишиванки. У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиванка – яскравий приклад і підтвердження цьому.

День вишиванки – поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, покликане сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Наш садочок із задоволенням долучився до його святкування, бо власним прикладом виховує справжніх українських патріотів, які шанують традиції та пам’ятають величну історію своєї рідної батьківщини.

     

 

 

«STEM – освіта у закладах дошкільної освіти»

25 жовтня 2018 року  на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбувся обласний семінар на тему: «STEM – освіта у закладах дошкільної освіти: граємо, розвиваємо, навчаємо». Учасниками семінару були педагоги  закладів дошкільної освіти Черкаського району. Дошкільний навчальний заклад «Дніпряночка» с.Червона Слобода представляли Канівець В.В. (завідувач), Білик Т.А. (вихователь-методист), Ткаченко Л.М. (практичний психолог), Цюра В.М. (керівник музичний), Галицька Т.В., Кириченко І.С. (вихователі). Педагоги обговорювали питання  STEM – освіти як фактора розвитку здібностей і обдарованості дітей старшого дошкільного віку. Суть та головні тези викладали Сіренко А.Є., завідувач відділу дошкільного навчання КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» та Зоря Ю.М., завідувач навчально – тренінгового центру STEM – освіти КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР». Цікавою та пізнавальною була відео презентація про історію виникнення та шляхи впровадження STEM – технології в заклади освіти. Дуже важливим у роботі з даною технологією є психолого – педагогічний супровід пізнавального розвитку здібностей дітей старшого дошкільного віку. З ним ознайомила Коновальчук В.І., завідувач кафедри психології КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР». Учасники семінару мали змогу на  практиці вправлятися у використанні технологій  STEM – освіти. Під керівництвом Ванько К.І., методиста відділу дошкільного навчання КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР», були проведені майстер-класи з дослідницької діяльності на розвиток креативного мислення та ігрової діяльності з використанням Лего – конструктора на вміння утримувати інформацію, творчо мислити та експериментувати. Педагоги – дошкільники переконані, що освіта сучасних дітей вимагає нових підходів та використання новітніх методик і технологій. STEM – освіта одна з них. Вона є цікавою та ефективною, так як вчить дітей уважно слухати завдання, чітко відповідати на запитання, утримувати в пам’яті інформацію, зосереджуватись, мислити творчо та креативно, швидко реагувати на виклики, керувати емоціями, використовувати на практиці набуті знання.  Це саме ті ключові компетентності, які закладаються сьогодні в нову українську школу (НУШ). Педагоги ДНЗ «Дніпряночка» тісно співпрацюють з початковою школою і в рамках наступності «дитячий садок – школа» обов’язково  будуть використовувати STEM – технології в освітньому процесі. Через гру розвиваємо, навчаємо і виховуємо наших дошкільників!

 

 

   

 

 

Атестація педагогічних працівників

26 березня 2021 року у ЗДО відбулась атестація педагогічних працівників відповідно до ст.10 Конституції України, п.4 ст.54  Закону України „Про освіту”, Типового положення про атестацію керівників, їх заступників, інших педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та на підставі рішення атестаційної комісії ЗДО від 14 жовтня 2020 року протокол № 2 щодо атестації працівників.

Педагогічним працівникам були присвоєні такі кваліфікаційні категорії:

  • Валашенко Анна Леонідівна – вихователь ЗДО «Дніпряночка» (присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»);
  • Галицька Анна Сергіївна – вихователь ЗДО «Дніпряночка» ( присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»);
  • Єремеєва Лариса Миколаївна – вихователь ЗДО «Дніпряночка» (на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»);
  • Ткаченко Людмила Миколаївна – практичний психолог ЗДО «Дніпряночка» ( присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»);
  • Дядій Галина Миколаївна – вихователь ЗДО «Дніпряночка» ( відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду);

  

  

  

  

  

  

Сьогодні, відповідно до плану роботи ЗДО, директор Канівець В.В. звітувала перед колективом про роботу закладу за період 2021-2022 навчального року. В зв’язку з дистанційним режимом роботи матеріали звіту доведені батькам та громадськості в онлайн режимі. Були проаналізовані питання освітньої, адміністративної та господарської роботи ЗДО. Відмітили, зокрема, такі результати: високі досягнення педагогів, їх професійні здобутки та напрацювання; успішні результати перевірки управлінням освіти і науки Черкаської обласної адміністрації та відділом освіти, культури, молоді та спорту виконкому Червонослобідської сільської ради. На наступний навчальний рік окреслили проблеми та визначили завдання для подальшого розвитку закладу. Із запланованого було проведено 90% заходів, а 10% залишились недоопрацьовані через воєнний стан. Діяльність керівника закладу шляхом відкритого голосування оцінена на “добре”. Головна мета нашого закладу – реалізація прав маленьких громадян на здобуття дошкільної освіти, а пріоритетним напрямком є виховання здорової, розумної та щасливої дитини. Тільки в тісній співпраці керівника з колективом, батьками і громадськістю ми вирішимо всі завдання, що поставлені перед ЗДО “Дніпряночка”.

звіт 2021-2022

https://docs.google.com/presentation/d/1oUQm6JREavJbBI_nqZWQtEFnfp7ZiI2c/edit?usp=sharing&ouid=103676420509607434008&rtpof=true&sd=true

  

   

  

  

  

Навчальний 2021-2022 навальний рік та оздоровча кампанія завершені. Життя і ситуація в країні внесли свої корективи в освітній процес. Сьогодні, 31.08.2022 в ЗДО “Дніпряночка” провели загальні збори трудового колективу де працівники закладу ознайомилися та затвердили основні напрямки удосконалення роботи і розвитку ЗДО на 2022-2023 навчальний рік.

Напередодні нового навчального року в ЗДО “Дніпряночка” провели засідання педагогічної ради”Основні напрямки діяльності закладу дошкільної освіти “. Педагоги підсумували результати освітньої роботи за минулий період, відмітили переможців різних конкурсів та обговорили і схвалили річний план роботи на новий 2022-2023 навчальний рік. Пріоритетним напрямком роботи закладу визначили формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проектній діяльності громадсько- патріотичного змісту. На даний час в період воєнного стану наш заклад, нажаль, працюватиме в дистанційному режимі, але ми прикладемо максимум зусиль для проведення якісного освітнього процесу та тісній взаємодії з батьками і вихованцями. Вітаємо всіх педагогів з початком навчального року і бажаємо терпіння, наснаги, злагоди, нових здобутків. ПЕРЕМОГИ і МИРУ всім! Все буде УКРАЇНА!